Tekniska Polska Przemysłowe Systemy Transmisji Danych Sp. z o.o.
zamknęła rok 2016 niezwykle satysfakcjonującym wyróżnieniem przyznanym przez centralę koncernu Westermo Teleindustri AB.

Po raz kolejny Tekniska Polska sięgnęła po laur Najlepszego Dystrybutora Westermo. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że wyróżnienie to plasuje naszą firmę na pierwszym miejscu wśród wszystkich dystrybutorów Westermo na Świecie zarówno pod względem sprzedaży, jak i w aspekcie pakietu usług dodatkowych, w szczególności wsparcia technicznego.
Sukces ten nie byłby możliwy bez naszych Klientów i Partnerów. Cieszymy się i dziękujemy, że doceniają Państwo jakość produktów marki Westermo i darzą nas Państwo tak wielkim zaufaniem. Największym zaszczytem jest dla nas możliwość uczestniczenia w sukcesie naszych Klientów i Partnerów oraz poczucie że mamy udział w jego tworzeniu. Zapraszamy do rozwijania współpracy. Mamy nadzieję, że kolejny rok będzie dla Państwa jeszcze lepszy, a współpraca z Tekniska Polska zwiększy Państwa satysfakcję i osiągane korzyści.