W dniu 26 marca 2018 Tekniska Polska zorganizowała konferencję z cyklu Akademia Tekniska, której tematem przewodnim  było: „3x Cyber” – (zagrożenie, ochrona sieci przemysłowych i wdrożenia).  Cyberbezpieczeństwo sieci przemysłowych jest dla nas jednym z kluczowych zagadnień i wyzwań, dlatego podejmujemy szerokie działania uświadamiające i propagujące oraz oferujemy bogatą gamę specjalizowanych systemów zabezpieczających i analitycznych wraz z towarzyszącymi im usługami.

W trakcie konferencji szczegółowo omówiono tematykę zagrożeń w sieciach przemysłowych. Szeroko omówiony został również temat ochrony aktywnej i pasywnej systemów przemysłowych. Przedstawiliśmy cechy użytkowe oprogramowania wspierającego bezpieczeństwo sieci i zaprezentowaliśmy zabezepiecznia sprzętowe firmy Westermo, której Tekniska Polska jest Generalnym Dystrybutorem. Bardzo szczegółowo zostało omówiony narzędzie WeConfig służące do grupowego zarządzania switchami Westermo i wspierający cyberbezpieczeństwo system operacyjny WeOS dla aktywnych urządzeń sieciowych Westermo.

 Wszystkim Uczestnikom naszej konferencji gorąco dziękujemy za udział i cenny wkład w toczące się dyskusje i wymianę poglądów. Zapraszamy do udziału w następnych wydarzeniach cyklu Akademia Tekniska oraz zachęcamy do zadawania pytań naszym specjalistom.

Zespół Tekniska Polska