WeOS  (Westermo Operating System) to system operacyjny switchy i routerów Westermo, umożliwiający tworzenie złożonych sieci wykorzystujących różne media transmisyjne, statyczny i dynamiczny routing oraz złożone topologie redundantne wielokrotnych pierścieni w warstwie drugiej i trzeciej.
Nowa wersja WeOS 4.23.0 zawiera szereg nowych funkcji, aktualizacje zabezpieczeń i ulepszenia, które podnoszą na nowy poziom dotychczasową, wysoką już jakość.

Najważniejsze funkcje wprowadzane w WeOS 4.23.0 to:

  • wsparcie protokołu MRP z czasem rekonfiguracji 30 ms
  • obsługa protokołu IGMP w instalacjach PROFINET
  • wykrywanie zmian w konfiguracji sieci za pośrednictwem SNMP
  • algorytm haszowania SHA-256 z IPSec i Open SSL

W nowej wersji WeOS 4.23.0 zaktualizowano także zabezpieczenia dla SNMP, serwera WWW i SSL VPN. Ważne jest dla nas aby Klienci korzystający z WeOS zawsze aktualizowali system do najnowszej wersji, zyskując pewność najwyższych standardów cyberbezpieczeństwa.