Z dumą informujemy, że jesteśmy partnerem 4th European Cybersecurity Forum – Cybersec, jednej z największych w Europie konferencji poświęconych tematyce cyberbezpieczeństwa. Zeszłoroczna edycja zgromadziła ponad 1000 uczestników z całego świata i 130 prelegentów. Misją European Cybersecurity Forum – Cybersec jest wspieranie europejskiego systemu cyberbezpieczeństwa i transatlantyckiej współpracy w tej dziedzinie. Konferencja tworzy platformę kooperacji sektora publicznego i prywatnego poprzez budowanie partnerstw między rządami, międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i najważniejszymi podmiotami sektora prywatnego. Podczas forum wspólnie wypracujemy rekomendacje rozwiązań wzmacniających cyberbezpieczeństwo. Dyskusje na konferencji odbywają się w czterech równoległych ścieżkach tematycznych:
Państwo
Obrona
Przyszłość
Biznes
Więcej szczegółów na stronie: http://cybersecforum.eu/pl/krakow
Podczas konferencji zaprezentujemy problematykę cyberbezpieczeństwa przemysłowego, jako wyodrębnioną dziedzinę wiedzy wymagającą innego podejścia i innej metodyki niż ma to miejsce w przypadku zasobów IT. Nasza prezentacja pod tytułem „A practical overview of cybersecurity of critical infrastructure and industrial systems” będzie miała miejsce 9 października 2018 o godzinie 11:40 w Innovation Hyde Park. Wygłosi ją pani Zuzanna Wieczorek, Prezes zarządu i Dyrektor Techniczny Tekniska Polska.


We are a partner of the 4th European Cybersecurity Forum – Cybersec held on 8-9 October 2018 in Krakow, Poland. CYBERSEC is an annual public policy conference dedicated to the strategic challenges of cybersecurity, launched in 2015, a unique forum in CEE and one of the top five cybersecurity events in Europe. CYBERSEC’s mission is to build the foundations of mutual trust and translate challenges into new opportunities for a better tomorrow.
@European Cybersecurity Forum – Cybersec debates and discussions are held in four parallel thematic streams:
State
Defence
Future
Business
Don’t miss this conference – one of the biggest in Europe devoted exclusively to strategic aspects of cybersecurity! See you on 8-9 October 2018 in Krakow.
More details: http://cybersecforum.eu/en/krakow

During the conference, we will present the industrial cybersecurity as a separate area of knowledge requiring a different approach and methodology than IT resources.
Our presentation titled “A practical overview of cybersecurity of critical infrastructure and industrial systems” will take place on October 9th, 2018 at 11:40 a.m. in Innovation Hyde Park by Mrs. Zuzanna Wieczorek, CEO & CTO of Tekniska Polska.