W dniu 23 kwietnia b.r. wskutek gwałtownych opadów burzowych zarejestrowano w okolicach Katowic liczne awarie sieci telekomunikacyjnych w tym systemów sterowania ruchem kolejowym. Z uwagi na niedostępność systemów sterowania, nastąpiła konieczność czasowego wstrzymania ruchu pociągów na niektórych odcinkach.

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia przestojów w ruchu kolejowym rekomendujemy szczególnie staranny dobór urządzeń telekomunikacyjnych odpowiedzialnych za łączność systemów o krytycznym znaczeniu, takich jak np. systemy sterowania ruchem kolejowym. Tekniska Polska rekomenduje stosowanie rozwiązań dedykowanych dla systemów krytycznych. Rozwiązania te cechują się wielopoziomowymi zabezpieczeniami przewidzianymi na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażających ciągłości połączeń i ruchu w sieci. Na wspomniane zabezpieczenia składają się miedzy innymi możliwość kreowania połączeń nadmiarowych (redundantnych), możliwość pracy w bezpiecznych z punktu widzenia ciągłości pracy topologiach sieciowych oraz determinizm umożliwiający zachowanie zdefiniowanych rygorów w zakresie czasu przełączenia ruchu na ścieżkę awaryjną w przypadku utraty połączenia ruchu na ścieżce podstawowej. Nasze wyjątkowe rozwiązania pozwalają na przełączenie ruchu w czasie mieszczącym się w granicach od 20 do 50 milisekund co jest niedoścignioną wartością także wśród rozwiązań przemysłowych. Dla porównania, w klasycznych systemach IT czas ten może być liczony w minutach.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi rozwiązaniami przeznaczonymi do stosowania w systemach o znaczeniu krytycznym.