Trzy urządzenia, które zmienią oblicze pociągu

Zgodnie z najnowszymi światowymi trendami, Westermo Teleindustri zaprezentowało podczas ostatniego berlińskiego InnoTransu kompleksowe rozwiązanie do realizacji sieci bezprzewodowych w pociągach oraz pomiędzy pociągiem, a aplikacjami przytorowymi. Wyczekiwane przez rynek urządzenia szwedzkiego producenta cechuje jak zawsze bezkompromisowe podejście do jakości oraz kompletny zestaw dopuszczeń umożliwiających stosowanie nowych urządzeń w pełnym przekroju aplikacji, które znajdują zastosowanie w pociągu oraz jego otoczeniu, w tym w systemach zapewniających bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

RT-310


RT-310 to urządzenie typu WLAN Access Point, którego podstawowym zadaniem jest realizacja funkcji pokładowego, bezprzewodowego hotspotu internetowego. Będący znakiem naszych czasów powszechny dostęp do Internetu udostępniany pasażerom już nie tylko przez najbardziej prestiżowych, ale także przez masowych i tanich przewoźników, może być - dzięki RT-310 - realizowany z bardzo dobrymi parametrami transmisji. Od strony sieci przewodowej, urządzenie jest wyposażone w dwa szybkie porty Gigabit Ethernet, zaś od strony bezprzewodowej (WLAN) oferuje użytkownikom prędkość transmisji, która w kierunku do użytkownika może wynosić aż do 450 Mb/s. Tak wielka prędkość łącza bezprzewodowego pozwala na swobodne korzystanie z transmisji video lub audio, co stanowi dziś powszechną potrzebę przeciętnego użytkownika Internetu. Urządzenie posiada wszelkie niezbędne certyfikaty, dzięki którym może być legalnie i bezpiecznie instalowane na pokładzie pociągu (norma EN50155) oraz w zastosowaniach przytorowych (EN50121-4). Poza tymi najważniejszymi dla zastosowań kolejowych, RT-310 jest zgodny także z innymi, specyfikacjami i normami, które są wymienione szczegółowo w Karcie Produktu urządzenia.

RT-320


RT-320 to produkt, dzięki któremu przewoźnik lub właściciel pociągu może w istotny sposób zaoszczędzić czas i pieniądze. Dzięki RT-320, można w technologii bezprzewodowej zrealizować węzeł sieci LAN. Najbardziej obrazowym przykładem takiego węzła jest bezprzewodowy sprzęg sieci pomiędzy wagonami bądź pomiędzy członami składu wieloczłonowego. Skąd mowa o oszczędnościach? Dzięki zastosowaniu węzła RT-320, nie jest konieczne używanie drogich i zawodnych sprzęgów kablowych, których żywotność i niezawodność jest w realiach eksploatacji składu kolejowego znacznie ograniczona. W przypadku modernizacji starszego taboru, użycie RT-320, jako sprzęgu bezprzewodowego eliminuje konieczność budowania sieci i sprzęgów kablowych dla sieci LAN w konstrukcjach, które tego nie przewidywały.  Stosując inne produkty kolejowe Westermo, jak switche i routery z serii Viper można całkowicie zautomatyzować proces konfiguracji sieci na pokładzie pociągu. Nawet przy zmianach ilości i kierunku wagonów w składzie, urządzenia w sposób inteligentny (tzw. smart) będę potrafiły się rozpoznać i automatycznie skonfigurować w sieć, zgodnie z założeniami wprowadzonymi jako dane autokonfiguracji. Urządzenie może być także wykorzystane jako sprzęg sieciowy pomiędzy pociągiem a siecią peronową lub serwisową zakładu naprawy taboru. Może więc stanowić interfejs do transmisji danych serwisowych lub zmiany informacji reklamowych podczas postoju pociągu na stacji. RT-320 posiada wszelkie certyfikaty dopuszczające do stosowania go w kolejnictwie, w tym na pokładach pociągów (aplikacje on-board) i w środowisku aplikacji torowych. Urządzenie jest skonstruowanie w sposób zapewniający możliwość instalowania i użytkowania go w warunkach zewnętrznych. Szczegóły znajdują się w Karcie Produktu.

RT-370


Podstawowym zadaniem RT-370 jest praca w środowisku aplikacji track-side (przytorowych). RT-370 dopełnia swą funkcjonalnością ofertę Westermo stanowiąc naziemną, bezprzewodową "końcówkę sieci" dla aplikacji zrealizowanych z użyciem RT-310 i RT320. Urządzenie spełnia wytyczne normy EN50121-4 co jest niezbędne do stosowana go w naziemnych, przytorowych rozwiązaniach obsługujących ruch kolejowy. Pełne zestawienie norm, które spełnia RT-370 można znaleźć w Karcie Produktu. Możliwości zastosowania RT-370 są ogromne. Nie muszą to być tylko aplikacje peronowe lub serwisowe. Urządzenie, dzięki wyjątkowej odporności na ciężkie warunki środowiskowe może być umieszczane wzdłuż szlaków kolejowych i komunikować się z przejeżdżającymi pociągami np. by monitorować pozycję lub prędkość pociągu w systemach bezpieczeństwa lub identyfikować tabor użyty w składzie pociągu.

Opisane powyżej urządzenia mogą być oczywiście stosowane w każdej innej aplikacji, gdzie wymagane jest zastosowanie technologii bezprzewodowej. Są odpowiednie do użytku we wszelkich środowiskach przemysłowych, gdzie panują ciężkie warunki, a otoczenie jest pełne zakłóceń zarówno elektrycznych jak i mechanicznych.