Czy wiesz?

Czy wiesz, że Westermo oferuje niezwykle szybkie odzyskiwanie ringu (przywrócenie funkcjonalności pierścienia), nawet w sieciach komunikacji szeregowej?


Komunikacja szeregowa jest powszechnie stosowana do prostej i bezpośredniej komunikacji punkt-punkt jak i topologii wielopunktowej. Te proste przypadki zastosowań pozwalają na uzyskanie krótkich czasów odpowiedzi i zastosowania protokołów deterministycznych. Jeśli wymagana jest dodatkowa niezawodność sieci, możliwe jest zbudowanie jej w topologii pierścienia, jednak będzie wymagać to bardzo szybkiego przełączenia awaryjnego, tak aby niepotrzebne przerwy nie zakłóciły komunikacji. Problem ten może zostać rozwiązany za pomocą rodziny konwerterów światłowodowych Westermo ODW, które tworzą topologię pierścienia w niespełna 1 ms. Tak krótki czas sprawia, że urządzenia będą działać bezproblemowo i  moment przywracania sprawności nie zostanie zauważony. Pozwala to również na budowanie wyjątkowo dużych pierścieni - nawet z użyciem ponad 100 urządzeń. Każdy konwerter ODW ma zainstalowany galwanicznie izolowany przekaźnik alarmowy, który może służyć do monitorowania statusu pierścienia i natychmiastowo wskazać problem z siecią dokładnie w miejscu występowania.


Czy wiesz, że system operacyjny WeOS obsługuje 2 048 grup multicast?

W bardzo niewielu przypadkach udałoby się znaleźć instalację lub system, które wymagałyby utworzenia 2 048 grup multicast. Bardzo rozbudowane i złożone systemy automatyki wykorzystujące protokół EtherNetIP lub systemy CCTV z wieloma setkami kamer używają maksymalnie 600-700 grup multicast, co stanowi liczbę, która nie jest nawet zbliżona do granicznej liczby grup obsługiwanych przez system WeOS. W przeciwieństwie do rozwiązań niektórych producentów, procesor nie jest używany do przełączania strumieni danych multicast i w związku z tym nie jest dodatkowo obciążony, ponieważ całość procesu przełączania danych multicast jest realizowana przez elektronikę rdzenia switcha. Wskutek powyższego, pełna prędkość transmisji przewodowej (100Mb lub 1Gb zależnie czy jest to port  wejściowy czy wyjściowy) utrzymuje się bez jakichkolwiek opóźnień czasowych czy dodatkowego jittera. Wyjątek w rodzinie obsługiwanej przez WeOS stanowią urządzenia DDW-142 i DDW-242, gdzie wspierane są „tylko” 1 024 grupy multicastowe!

 


Czy wiesz, że system operacyjny WeOS jest jedyną platformą  dostarczaną wraz z  routerami i switchami przemysłowymi, która ma wbudowany w standardzie firewall, VPN oraz mechanizmy cyberbezpieczeństwa?

Wszystko w jednym - rozwiązanie typu "pudełkowego". WeOS - Westermo Operating System  jest jednym z niewielu jednolitych systemów operacyjnych w jaki wyposażone są switche i routery przemysłowe. WeOS łączy łatwość obsługi i konfiguracji routingu, cyberbezpieczeństwo, tworzenie i zarządzanie  tunelami VPN oraz inne zaawansowane funkcje. Wszystkie fukcje systemu dostępne są w jednym oknie. Dzięki temu nie tylko wdrożenie urządzenia z WeOS  jest efektywne z punktu widzenia kosztów, ale zwiększa się niezawodność całej sieć przez minimalizację liczby jej elementów składowych. W tradycyjnym podejściu system komunikacji wymagałby odrębnych urządzeń jak switch, router, a czasami nawet firewall. System operacyjny WeOS ma to wszystko w standardzie, Nie są potrzebne też żadne dodatkowe licencje by realizować wysoce zaawansowane, odporne i solidnie zabezpieczone, nieszablonowe rozwiązania.

 


Czy wiesz, że najnowsza wersja systemu operacyjnego WeOS obsługuje aż 16 użytkowników?

be_480px_16-DYK-Multiple-usersWielu użytkowników. System operacyjny WeOS w aktualnie dostarczanej wersji tj. 4.19.x obsługuje aż szesnastu odrębnych kont użytkowników oraz dodatkowe, siedemnaste konto użytkownika ADMIN prekonfigurowane fabrycznie. Każdy z użytkowników posiada indywidualną nazwę i hasło, wszystkie a logowania są archiwizowane w pliku dziennika gdy system przyznaje użytkownikowi dostęp.

 

 


Czy wiesz, że urządzenia pracujące pod kontrolą WeOS potrzebują jedynie 10-14 sekund, aby po załączeniu zasilania przejść w stan pełnej gotowości operacyjnej ?

be_480px_01-DYK-Quick-power-upSzybki start. Urządzenia warstwy sieciowej drugiej i trzeciej (L2 i L3) pracujące pod kontrolką systemu operacyjnego WeOS potrzebują poniżej 14 sekund czasu od momentu załączenia do osiągnięcia pełnej sprawności operacyjnej. Niektóre, obecne na rynku konkurencyjne produkty o zbliżonej funkcjonalności potrzebują na pełny rozruch do jednej minuty czasu,  innym potrzeba goznacznie więcej: nawet do 6-7 minut. Szybki czas uruchamiania oznacza, że sieć przemysłowa będzie w pełni funkcjonalna i zabezpieczona na długo przed uruchomieniem się i osiągnięciem pełnej funkcjonalności przez sterowniki PLC, systemy SCADA lub rozproszone układy automatyki i sterowania (DCS). Dzięki temu, cały proces uruchamiania systemu komunikacji przemysłowej odbywa się znacznie szybciej generując zazwyczaj jedynie kilka alarmów błędów komunikacji.Czy wiesz, że WeConfig umożliwia automatyczne tworzenie raz dziennie kopii zapasowych wszystkich urządzeń w sieci WeOS  i wyświetla wykryte różnice,  jeśli  próbowano dokonać zmian w konfiguracji aby umożliwić cyberatak?

be_480px_02-DYK-Weconfig-auto-backupZabezpiecz swoją sieć z WeConfig. WeConfig może automatycznie tworzyć kopie zapasowe każde urządzenie w bieżącym projekcie zgodnie ze zdefiniowanym przez Użytkownika. Kopia zapasowa jest porównywana z zapisanymi ustawieniami każdego z urządzeń w poszukiwaniu zmian w konfiguracji.Zmiany w konfiguracji urządzenia są często pierwszymi oznakami przygotowywanego totalnego cyberataku.  Jest to rodzaj cząstkowego osłabiania celu który odbywa się przed głównym atakiem. Wykrywanie zmian w konfiguracji jest pierwszym krokiem do wykrywania włamań i zapobiegania pełnemu atakowi na sieć. Zmiany te mogą wydawać się nieznaczne:


 

  • Zmiana reguły zapory firewall
  • Dodanie portu do sieci VLAN
  • Otwarcie niezabezpieczonego protokołu konfiguracji
  • Zmiany będą wykrywane przez WeCOnfig automatycznie po zapisaniu kopii zapasowej i oprogframowanie wygeneruje alarm informujący, że konfiguracja urządzeń sieciowych została zmieniona.

Czy wiesz, że urządzenie wyposażone w system operacyjny WeOS może zostać użyte do wybudzenia innych urządzeń sieciowych wykorzystując funkcję "wake on LAN" ?

be_480px_06-DYK-Wake-on-LANWake on LAN. Urządzenia pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego WeOS mogą wysłać komendę wybudzenia (tzw. magic packet) do innego podłączonego do sieci urządzenia. Jest to użyteczna cecha, zwłaszcza w przypadku gdy urządzenie które chcemy wybudzić zasilane jest bateryjnie i znajduje się w trybie oszczędzania energii (uśpienia) lub należy wybudzić komputer, który używany jest tylko sporadycznie