i-line

i-line

Domeną zastosowań produktów serii i-line jest głównie w automatyka przemysłowa i systemy monitoringu. Oferta I-line obejmuje niezarządzalne i zarządzalne konwertery przemysłowe oraz konwertery PoE ( Power over Ethernet ) zapewniające zasilanie urządzeń końcowych poprzez sieć Ethernet. Urządzenia typoszeregu i-line zapewniają niezawodną przemysłową komunikację w aplikacjach które wymagają by połączyć do sieci kamery IP, stworzyć redundantny pierścień (ring), czy zastosować konwerter transmisji pomiędzy kablami miedzianymi a światłowodami jedno- lub wielomodowymi.