Rozwiązania WLAN (WiFi) kolejowe

Rozwiązania WLAN (WiFi) kolejowe

Urządzenia umozliwiające realizację kompletnych systemów bezporzewodowych zarówno na pokładzie pociągów jak i na styku pociąg - peron