WeOS  (Westermo Operating System) to system operacyjny switchy i routerów Westermo, umożliwiający tworzenie złożonych sieci wykorzystujących różne media transmisyjne, statyczny i dynamiczny routing oraz złożone topologie redundantne wielokrotnych pierścieni w warstwie drugiej i trzeciej.
Nowa wersja WeOS 4.24.1 zawiera szereg nowych funkcji, aktualizacje zabezpieczeń i ulepszenia, które Westermo regularnie wprowadza do swego systemu.