Tekniska Polska - wyłączny dystrybutor Westermo w Polsce intensywnie rozwija działalnosć szkoleniową w obszarze sieci OT. W ramach szeroko zakrojonego partnerstwa z liderem szkoleń inżynierskich - EMT-Systems, Tekniska Polska szkoli kadry techniczne polskiego oddziału koncernu Volkswagen. Przedmiotem szkolenia są arkana wiedzy związanej z sieciami przemysłowymi OT. Jeśli sieci OT, to oczywiście Westermo - najlepsze na świecie podzespoły i rozwiązania dla sieci przemysłowej transmisji danych: doskonałe urządzenia, ergonomiczne i wydajne oprogramowanie.
Uczestnicy szkoleń wystawili najwyższe noty w ankietach oceniających przygotowanie merytoryczne prowadzących, wartość i przydatność ćwiczeń praktycznych oraz użyteczność zdobytej wiedzy. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że sesje szkoleniowe tego typu powinny być dłuższe, co dowodzi zainteresowania przedmiotem i pragnienia pogłębiania przez uczestników zdobytej wiedzy.Budowanie partnerskiej współpracy z wyspecjalizowanymi firmami, takimi jak EMT-Systems Centrum Szkoleń Inżynierskich postrzegamy jako klucz do dalszego rozwoju oraz jako niekwestionowaną wartość dodaną w upowszechnianiu specjalistycznej wiedzy, której beneficjentami są kadry techniczne działających w Polsce przedsiębiorstw.