Celem konferencji jest:

 • Przekazanie i wymiana informacji, wiedzy oraz doświadczenia z zakresu eksploatacji urządzeń  sterowania  ruchem kolejowym i  łączności  kolejowej.
 • Przedstawienie doświadczeń w zakresie realizacji inwestycji w infrastrukturze kolejowej, 
  procedur realizacyjnych,  projektowych,  wykonawczych oraz optymalizacji procesów  realizacyjnych .
 • Zaprezentowanie wiedzy z zakresu badań naukowych, diagnostyki, statystyki 
  oraz danych dotyczących kadry specjalistów i ekspertów. 
 • Poszukiwanie rozwiązań związanych w certyfikacją urządzeń sterowania ruchem 
  kolejowym.
 • Poszukiwanie rozwiązań optymalizujących procesy eksploatacyjne, utrzymaniowe,
  modernizacyjne i  projektowe dla wdrażania nowych technik i technologii.
 • Omówienie działań na rzecz poziomu bezpieczeństwa w infrastrukturze kolejowej
  udostępnionej  na potrzeby organizacji ruchu pojazdów szynowych.
 • Omówienie obszaru użytkowania urządzeń  sterowania ruchem kolejowym
  i telekomunikacji  realizowanego przez zarządców infrastruktury.
 • Przekazanie i wymiana informacji , wiedzy oraz doświadczenia z zakresu eksploatacji
  Urządzeń Systemu Dynamicznej Informacji Podróżnych

Szczegóły tematyczne oraz warunki uczestnictwa w konferencji można przeczytać na stronach organizatora - Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Zapraszamy do udziału. Do zobaczenia w Kielcach!