Usługi

Zapraszamy do skorzystania z usług naszego Działu Technicznego. Naszą ambicją stało się rozwiązywanie Twoich problemów szybko, rzetelnie i profesjonalnie - sprawdź nas. Zapewniamy wykonanie wszystkich lub wybranych czynności, koniecznych do uruchomienia fragmentu systemu komunikacji, służącego do transmisji danych między urządzeniami użytkownika.


 • Konsultacja Projektu/Projekt optymalnego rozwiązania (nowego lub z wykorzystaniem już istniejących komponentów systemu),
 • Dobór urządzeń, kompletacja dostaw i integracja fragmentu systemu odpowiedzialnego za transmisję danych (konfiguracja naszych produktów oraz dostosowanie ich funkcjonalności do potrzeb aplikacji),
 • Analiza zgodności systemu komunikacji z obowiązującymi przepisami,
 • Realizacja, montaż i uruchomienie sieci transmisyjnej,
 • Możliwość nadzoru i serwisu systemu komunikacji danych,
 • Zarządzanie w chmurze lub oprogramowanie dedykowane do instalacji na serwerze

Systemy bezprzewodowe

 • Studium wykonalności, analiza bezpieczeństwa,
 • Pomoc w stworzeniu dokumentacji projektowej i uzyskania zezwoleń UKE,
 • Kompletacja dostaw, w tym dobór akcesoriów odpowiednich do danej aplikacji,
 • Montaż i uruchomienie sieci bezprzewodowej,
 • Zarządzanie i serwis sieci bezprzewodowej - raporty cykliczne, zarządzanie w chmurze lub oprogramowanie instalowane na serwerze klienta.


Współpraca z operatorami - Testy - Wypożyczenia


 • Dostarczamy karty SIM operatora ORANGE,
 • Umożliwiamy wypożyczenie urządzeń, kart SIM (SIM/RUIM) (Orange, Plus) oraz akcesoriów (anteny, kable, zasilacze).


Wsparcie techniczne


 • Wsparcie techniczne w trakcie doboru rozwiązania do projektu,
 • Szkolenia praktyczne i teoretyczne. Otwarte (Akademia Tekniska) lub dedykowane dla potrzeb klienta,
 • Wsparcie techniczne w czasie uruchomienia,
 • Pomoc w diagnozowaniu i usuwaniu problemów w trakcie eksploatacji,
 • Wsparcie w trakcie testowania naszych produktów,
 • Pomoc w zestawieniu kanałów inżynierskich przeznaczonych do zdalnego zarządzania urządzeniami,
 • Dopasowanie konfiguracji urządzeń do potrzeb klienta oraz aplikacji.

 

Pomoc techniczna telefoniczna oraz elektroniczna
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16:00 z możliwością modyfikacji na prośbę klienta - bezpłatnie.

Kontakt :

Dział Techniczny

techniczny@tekniska.pl

+48 (32) 33 111 06 - 08 w. 106, 107, 109 lub 110